ברוכים הבאים לאתר בית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיותהצטרפו אלינובית הספר הראשון והיחיד המשלב ארכיאולוגיה ביבשה וביםהצטרפו אלינותשתיות מחקר חדשניות וטכנולוגיות מתקדמותהצטרפו אלינותכניות לימוד מאתגרות המשלבות את התיאוריה והשטחהצטרפו אלינוחוקרים מובילים בחזית המחקר העולמיתהצטרפו אלינוארכיאולוגיה יישומית בים וביבשההצטרפו אלינו
הקודם
הבא


חוגים

החוג לארכיאולוגיה


החוג לציוויליזציות ימיות


החוג למורשת התרבות החומרית


החוג למדעי הארכיאולוגיה

בהקמה

תארים ותוכניות לימוד

תוכניות לימוד לתואר ראשון (.B.A)

תכניות לימוד לתואר שני (.M.A)

תכניות לימוד לתואר שלישי (P.h.D)

סטודנטים ובוגרים