אודות החוג

ראש החוג: ד"ר נמרוד מרום

החוג לציוויליזציות ימיות, המעוגן אקדמית בפקולטה למדעי הרוח, מעניק לתלמידיו את האפשרות הייחודית לחקור את הארכיאולוגיה, ההיסטוריה, והמרקם של חברות שוכנות חופים, כמו גם את הסביבה הטבעית בה התפתחו.
הלימודים בחוג מתמקדים בכמה נושאים העוסקים בציוויליזציות ימיות וסביבתן, ובכללם ארכיאולוגיה חופית וימית, התפתחות הספנות, היסטוריה ים-תיכונית, גיאוארכיאולוגיה וארכיאוזואולוגיה חופית וימית, וביולוגיה ואקולוגיה ימית.
הלימודים הבין-תחומיים מציעים ידע מתקדם והתנסות מחקרית לתלמידים המעוניינים לחקור את קשריו של האדם עם הים במעבדות, בסיורי שדה, ובמחקרים וקורסים מבוססי שטח. דגש מיוחד מושם על נמלים, יישובים חופיים, ספינות וספנות כחלק ממורשתו הימית של הים התיכון.
תכניות הלימודים השונות כוללות הפלגות לימודיות והפלגות מחקר, וחפירות ארכיאולוגיות יבשתיות, חופיות ותת-מימיות. כמו כן פועלת בחוג תכנית בינלאומית אליה מגיעים סטודנטים מכל העולם.

תחומי מחקר

החוג לציוויליזציות ימיות הינו חוג ייחודי, המתמקד בלימודים רב תחומיים, המשלב מחקר על החברה האנושית יחד עם מחקר מדעי מתחום הים ומספק גישה כוללת ללימודי הים והחופים. החוג מציע תכניות ללימודי מוסמך ודוקטורט בתחומי ארכיאולוגיה חופית וימית, התפתחות הספנות, היסטוריה ים-תיכונית, גיאוארכיאולוגיה וארכיאוזואולוגיה חופית וימית, וביולוגיה ואקולוגיה ימית. 

ארכיאולוגיה חופית וימית
תחום המוקדש למחקר תרבויות אנושיות ופעילותן הימית בייחוד סביב הים התיכון. נושאים מרכזיים כוללים שאלות לגבי התאמת חברות עתיקות למחייה על החוף. המחקר מתבצע באמצעות חפירות וסקרים חופיים ותת-ימיים של יישובים חופיים, נמלים, שרידי ספינות טרופות ומטענן, כמו גם אומנות וספרות ימית. מספר רב של אתרים הפזורים לאורך חופי ישראל מהווים מוקדים לחוקרי החוג וביניהם דור, הבונים, עתלית, נווה ים, עכו, מעגן מיכאל, קיסריה וכברי.

היסטוריה ים-תיכונית
מחקר ההיסטוריה הימית מתפרש על פני תקופות החל מהעת העתיקה ומתרכז בהיסטוריית המסחר הימי, החוק הימי ואספקטים צבאיים. הלימוד והמחקר מתבססים על חקירת ספרות קלאסית, חרסים, מטבעות, הקדשות ומסמכים כתובים עתיקים. חקר ההיסטוריה הימית מתרכז בים התיכון כרשת של נמלים, אימפריות ימיות, ומקור השיט בעולם. ממקורות כתובים מוקדמים כגון האילאדה והאודיסאה דרך מסמכי הגניזה הקהירית ועד דוחות עכשוויים של ניווט, עולה החשיבות של השיט והספנות במרחב הים התיכון. תחום ההיסטוריה הימית התרחב לאחרונה וכולל גם היסטוריה סביבתית ים-תיכונית, אשר בהתחשב בסיכונים הנוגעים לשינויים העולמיים העכשוויים, מחקר שכזה מספק מידע לגבי יחסי הגומלין בין האדם והסביבות החופיות בעבר ולכן בעל חשיבות להבנת ההווה.

גאוארכיאולוגיה ימית וחופית
תחום המוקדש למחקר ישובים חופיים עתיקים, חלקם שקועים מתחת למים, הנוגע בשאלות של כלכלת קיום ותהליכי היווצרות אתרים חופיים וימיים. המחקר מתבצע ע"י למידת חומרים ארכיאולוגים תוך שימוש בכללים סדימנטולוגים וסטרטיגרפים, ובהתמקדות על שרידים מיקרוסקופיים של פעילות האדם המהווים את המטריקס של האתרים.

ארכיאוזואולוגיה ימית וחופית
תחום המוקדש למחקר יחסי הגומלין שבין האדם והחי בישובים חופיים עתיקים, וכולל בחינת התפתחות הדייג כמו גם חיות בר ומשק ששרידיהם נמצאים באתרים הנחקרים.

ביולוגיה ואקולוגיה ימית
תחום הבוחן את יחסי הגומלין של יצורים ימיים שונים (אצות, חסרי חוליות, דגים ויונקים ימיים) עם סביבתם הטבעית ועם האדם, על מגוון פעילויותיו שלעיתים פוגעות בחי הימי ולעיתים מנצלות אותו כמשאב טבע. המחקר מתמקד בזיהום הים (בעיקר זיהום פלסטיק), פלישת מינים כבעיה וכמשאב, חקלאות ימית ועוד.