דבר ראש ביה"ס

ברוכים/ות הבאים/ות לבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות

בית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות, שהוקם השנה, הינו ייחודי בנוף האקדמי בישראל ומחוצה לה, בכך שהוא מאגד אשכול של ארבעה חוגים: ארכיאולוגיה, ציוויליזציות ימיות, מדעי הארכיאולוגיה ומורשת התרבות החומרית. שלושה מחוגים אלה יחידים בישראל והשילוב של הארבעה מיוחד בעולם. הסינרגיה בין ארבעת החוגים מבטיחה לבית הספר ולאוניברסיטת חיפה מקום בחזית ההוראה והמחקר בארץ ובעולם. 

בית הספר עוסק בכל התקופות — הפרהיסטוריות (חקר האדם הקדמון), הברונזה והברזל (ימי המקרא), הקלאסיות, המוסלמית הקדומה וימי הביניים; בהוראה ומחקר של הארכיאולוגיה ביבשה ובים; בשילוב של המדעים המדוייקים ומדעי הטבע במחקר העבר; ובשימור וניהול של מורשת התרבות. בחוגי בית הספר מלמדים חוקרים מובילים בארץ ובעולם שמכשירים את התלמידים בעבודת השדה והמעבדה. 

אתם/ן מוזמנים/ות להיכנס לאתרי החוגים על מנת להתרשם ממגוון ההוראה והמחקר ולקבל פרטים נוספים על הפעילות הארכיאולוגית באוניברסיטת חיפה. 

פרופ' ישראל פינקלשטיין