החוג למורשת התרבות החומרית

החוג למורשת התרבות החומרית נבנה על יסודות התכנית לשימור מורשת התרבות בחוג לארכיאולוגיה, שכבר הכשירה עשרות תלמידים בתחומי השימור. כוחו של החוג נובע מן הסינרגיה עם חוגי בית הספר האחרים העוסקים באתרי יבשה וים הדורשים שימור. בעתיד החוג ייהנה משיתוף פעולה עם החוג למדעי הארכיאולוגיה. 

בחוג, המעניק תואר מוסמך, קיימים שני מסלולי לימוד – בשימור ובניהול מורשת התרבות החומרית. הלימודים עוסקים בנושאים כגון אתגרי פיתוח, שינויים בסביבה והשפעתם על אתרי מורשת, מוזיאולוגיה בארכיאולוגיה, ניהול אתרי מורשת ארכיאולוגיים והנגשת אתרי מורשת התרבות לציבור. תלמידי החוג מקבלים הכשרה מעשית (פרקטיקה) בשימור בשדה ובמעבדה כמו גם באוצרות ארכיאולוגית. הם מוכשרים לתפקידים בשימור ארכיאולוגי, אוצרות של ממצא ארכיאולוגי, ניהול אתרים ארכיאולוגים, קולטי קהל, וכד'.

 בחוג הלימודים מתנהלים הן בעברית והן באנגלית.

 קישור לאתר החוג