החוג לציוויליזציות ימיות - מנהלי מעבדות

גב' סוניה פינסקי

מנהלת המעבדה לארכיאולוגיה והיסטוריה ימית בראשות ד"ר עמנואל ננטה

תחומי מחקר: מחקרי מתמקד בעיקר בטכנולוגיות ליתיות עם עיון מיוחד בתקופות המאוחרות של דרום הלבנט, מהתקופה הכלקוליתית עד לתקופות המקראיות. עבודותיי על מכלולים מאתרים כמו פצאל, תל יזרעאל, תל חצור, תל אסור, תל צף ואחרים, בוחנות את ארגון הייצור הליתי בתוך האתרים וביניהם. מטרתי היא לפתח את מחקר המכלולים הליתיים של התקופות המאוחרות הללו, במיוחד של התקופות ההיסטוריות. אלה אזורי מחקר שהונחו עד כה בקרן זוית.

טלפון:  04-824078 (52789)
חדר: 9, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: spinsky@univ.haifa.ac.il 

גב' לירון אקרשטיין

מנהלת המעבדה לחקר כלי שיט עתיקים בראשות ד"ר דבי צויקל

טלפון:  04-8240598 (52598)
חדר: 115, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: lackersta@univ.haifa.ac.il

 טלפון:  04-2843448 (53448)
חדר: 6, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: cdanino@staff.haifa.ac.il

גב' גל ברמטוב- פז

מנהלת המעבדה לארכיאולוגיה סדימנטרית בראשות פרופ' רות שחק-גרוס

  טלפון:  04-6647979 (57179)
חדר: 116/2, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל:  gpaz@staff.haifa.ac.il

גב' טניה סוקולסקי

מנהלת מעבדה לארכיאולוגיה חופית וסקר תת-ימי
בראשות פרופ' אסף יסעור-לנדאו

טלפון:  04-8288948 (58948)
חדר: 106, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: tsokolsky@univ.haifa.ac.il 

מר רועי שפיר

מנהל המעבדה לארכיאוזואולוגיה ים תיכונית בראשות ד"ר נמרוד מרום

טלפון:  04-6647902 (57102)
חדר: 112, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: rshfir@univ.haifa.ac.il

גב' רוני צוקרמן

מנהלת המנהלת המעבדה למיקרו-היסטוריה סביבתית
בראשות ד"ר דוד פריזם

טלפון: 054-5888353
דוא"ל:  rzuckerma@staff.haifa.ac.il