סגל אקדמי של החוג לציוויליזציות ימיות

ד''ר נמרוד מרום

ראש החוג

מעבדה: המעבדה לארכיאוזואולוגיה ים תיכונית
טלפון : 04-6647902 (57102)
חדר: 112, הבניין הרב תכליתי 
דוא"ל:nmarom@marsci.haifa.ac.il

פרופ' אסף יסעור-לנדאו

תחומי מחקר: ארכיאולוגיה ימית וחופית, ארכיאולוגיה של האזור האגאי
מעבדה: מעבדה לארכיאולוגיה חופית וסקר תת-ימי
טלפון: 04-8249934  (58947/8)
חדר: 106, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: assafyasur@hotmail.comil

פרופ' גיל גמבש

תחומי מחקר: היבטים כלכליים ופוליטיים של ציוויליזציות ים-תיכוניות
חדר: 110, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: ggambash@univ.haifa.ac.il

פרופ' דבורה צויקל

תחומי מחקר: ארכיאולוגיה ימית, התמחות בספינות עתיקות (ספינות טרופות); ספנות בעידן המפרש
מעבדה: מעבדה לחקר כלי שיט עתיקים
טלפון: 04-8240475 (52475)
חדר: 110, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: dcvikel@research.haifa.ac.il

פרופ' רות שחק-גרוס

תחומי מחקר: ארכיאולוגיה, אתנו-ארכיאולוגיה ותהליכי היווצרות אתרים
מעבדה: המעבדה לארכיאולוגיה סדימנטרית
טלפון: 054-760-8637 
חדר: 116, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: rgross@univ.haifa.ac.il

פרופ' דרור אנג'ל

תחומי מחקר: אקולוגיה של חסרי חוליות ימיים, חקלאות ימית, מדיניות ניהול ים וחופים, זיהום ים, שינויי אקלים
מעבדה: המעבדה לחקר ביולוגיה ואקולוגיה ימית יישומית, חדר 6, הבניין הרב תכליתי
טלפון: 04-8288130 (53448) 
חדר: 5, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: dangel@univ.haifa.ac.il

ד"ר דוד פריזם

ראש התכנית הבינלאומית

תחומי מחקר: היסטוריה סביבתית ים-תיכונית, גאוארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה
מעבדה: המעבדה למיקרו-היסטוריה סביבתית
חדר: 111, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: dfriesem@univ.haifa.ac.il

ד"ר עמנואל ננטה

תחומי מחקר: ארכיאולוגיה ימית, התמחות בספינות עתיקות
מעבדה: המעבדה לארכיאולוגיה והיסטוריה ימית
טלפון: 04-6146252
חדר: 9, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: enantet@univ.haifa.ac.il

פרופ' (אמריטוס) שריאל שלו

תחומי מחקר: ארכיאומטלורגיה קדומה, הפיסיקה והכימיה של חומרים עתיקים
טלפון: 04-8288060 (58138/52531)
דוא"ל: sariel.shalev@univ.haifa.ac.il

פרופ' (אמריטוס) אהוד שפניר

תחומי מחקר: ביולוגיה ואקולוגיה ימית
דוא"ל: spanier@research.haifa.ac.il


פרופ' (אמריטוס) יוסי מרט

תחומי מחקר: גיאולוגיה וגיאופיזיקה ימית
דוא"ל: y.mart@research.haifa.ac.il


פרופ' (אמריטוס) מיכל ארצי

תחומי מחקר: ארכאולוגיה חופית ותת ימית של חוף הכרמל
דוא"ל: martzy@research.haifa.ac.il

פרופ' (אמריטוס) דורית סיון

תחומי מחקר: גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה חופית, התמחות בפליאו-גיאוגרפיה חופית ושינוי מפלס ים
דוא"ל: dsivan@research.haifa.ac.il