הרצאת פתיחה של בית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות מאת פרופ' ישראל פינקלשטיין

פרופ' ישראל פינקלשטיין, ראש בית הספר, בהרצאה ייחודית כחלק מהסמינר של ביה"ס לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות בנושא הכתב והכתיבה בדרום הלבנט בתקופת הברזל.

Prof. Israel Finkelstein, Head of the School of Archaeology and Maritime Cultures, University of Haifa 

Scribal Activity in Israel and Judah: Archaeological Observations