בית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות יעניק בשנה"ל תשפ"ג מלגות (על בסיס מצ'ינג של המנחה/ים): שש מלגות תואר שני, חמש מלגות תואר שלישי ושתי מלגות בתר דוקטורט. מלגות אלה הינן בנוסף למלגות שמעניקה האוניברסיטה. הגשת תיקי המועמדות תבוצע על ידי המנחה/ים.