תכנית הרצאות הסמינר הבית-ספרי סמסטר א' תשפ"ג

מצ"ב הקובץ עם פירוט ההרצאות.