ברכות מקרב לב לד"ר גולן שלוי, עמית המכון לארכיאולוגיה ע"ש
זינמן החוקר את שקמונה ובוגר החוג לארכיאולוגיה, על זכייתו במלגת פולברייט לפוסט
דוקטורט לשנה הבאה.

גולן, עלה והצלח!