מלגות לסטודנטים לארכיאולוגיה ושימור לקראת תשפ"ד

מלגות לסטודנטים לארכיאולוגיה ושימור לקראת תשפ"ד

רשות העתיקות מובילה בשיתוף מפעל הפיס ומשרד המורשת, מימון מלגות לסטודנטים בתחומי
הארכיאולוגיה והשימור, מתוך הבנה שעתיקות ארצנו הם נכס לאומי ועלינו לשמרם למען הדורות
הבאים. זו תהיה השנה השנייה במיזם שהחל בשנת הלימודים תשפ"ג.
זהו צו השעה ליישום תוכנית רב שנתית אשר ביכולתה להציל את מקצוע הארכיאולוגיה באמצעות
חיזוק דור המשך, שיישא על כתפו את המורשת המפוארת של ארצנו. בניסיון להגדיל את מספר
הסטודנטים. הענקת המלגה מתבצעת בשיתוף ובאישור מרכזי הצעירים ברשויות המוניציפליות
שמעניקים את ההקצאה השני יה דרך מפעל הפיס.
זכאים להגיש בקשות למלגות:
1 .סטודנטים לתואר ראשון בלימודי ארכיאולוגיה ותע ודת חופר.
2 .סטודנטים לתואר שני בלימודי ארכיאולוגיה.
3 .סטודנטים לתואר שני בלימודי שימור.
גובה המלגה
000,10 : ₪ הקצאה ראשונה ע"ס 5000 ₪ מטעם משרד המורשת דרך רשות העתיקות, הקצאה
שניה ע"ס 5000 ₪ מטעם מפעל הפיס דרך מרכזי הצעירים ברשויות המוניציפליות.
תמורה למלגה
מלגת רשות העתיקות הינה מלגה חברתית בה מקבל המלגה תורם 140 שעות התנדבות
בתמורה למימון הלימודים, הסטודנטים יתנדבו ברשות העתיקות בחינוך, בחפירות ארכיאולוגיות,
במעבדות, בשימור ובפרויקטים של אמץ אתר בהיקף של 120 שעות.
20 שעות התנדבות נוספות יבוצעו ברשות המוניציפלית שממנה יקבלו את המלגה. )בהתאם
לדרישות הרשות(
מינהל חינוך וקהילה
אישור קבלת המלגה
מפעל הפיס באמצעות מרכזי הצעירים ברשויות המוניציפליות מאשר את המלגות בהתאם לרישום
הסטודנט/ית מול רשות העתיקות .
רשות העתיקות מנחה את הסטודנטים לטובת התנדבות באזור מגוריהם במגוון תחומים במסגרת
פועלה של רשות העתיקות. הקצאה ראשונה מותנת במינימום 60 שעות התנדבות עד לחודש מרס
2024 . ההקצאה השנייה בהשלמת השעות עד לחודש יולי 2024 .
קידום המיזם מול האוניברסיטה
השתתפות בימים פתוחים – בתיאום מול המחלקה.
הפצה של המיזם ועידוד סטודנטים ע"י הסגל האקדמי.
ניתן להוציא הודעה משותפת לסטודנטים.
הרשמה למלגה בלינק מצורף
https://forms.office.com/r/LrjPBz1DDF


בברכה
אורית אפללו
מינהל חינוך וקהילה – רשות העתיקות
052-4284406

כתיבת תגובה